Beste Online Apotheek

Valium Diazepam kopen

45.0090.00

Onder de vele medicijnen die helpen bij het beheersen van angst, spanning en slapeloosheid, staat Diazepam op de voorgrond. Maar wat is Diazepam precies en hoe werkt het? Diazepam, ook wel bekend onder de merknaam Valium, is een krachtige benzodiazepine die het centrale zenuwstelsel beïnvloedt. Het werkt door de activiteit van bepaalde chemicaliën in de hersenen te veranderen, wat resulteert in een kalmerend en ontspannend effect.

Beschrijving

Valium Diazepam kopen zonder recept

Kopen Valium Diazepam medicijnen van goede kwaliteit zonder recept op onze site (medicijnenonlinetekoop). Onze producten zijn 100% goedgekeurde farmaceutische medicijnen. Kopen Valium Diazepam 2 mg, 5 mg, 10 mg en 20 mg vanuit het comfort van uw huis zonder een dokter of apotheek te bezoeken.

I. Inleiding

Valium Diazepam is een veelgebruikt medicijn dat bekend staat om zijn effectiviteit bij de behandeling van verschillende medische aandoeningen. In dit artikel zullen we de toepassingen, voordelen, dosering, bijwerkingen, voorzorgsmaatregelen, ontwenning en veiligheidsaspecten van Valium Diazepam verkennen. Daarnaast zullen we de geschiedenis ervan doornemen om een alomvattend begrip van dit medicijn te krijgen.

Wat is Valium Diazepam?

Valium Diazepam, een merknaam voor diazepam, behoort tot de benzodiazepineklasse van medicijnen. Het werkt als een depressivum van het centrale zenuwstelsel en versterkt de effecten van een neurotransmitter genaamd gamma-aminoboterzuur (GABA). Valium Diazepam wordt voornamelijk voorgeschreven vanwege zijn anxiolytische (angstverminderende), kalmerende en anti-epileptische eigenschappen.

Geschiedenis van Valium Diazepam

Valium Diazepam werd voor het eerst gesynthetiseerd door Dr. Leo Sternbach in de jaren 60 en werd in 1963 op de markt gebracht door het farmaceutische bedrijf Hoffmann-La Roche. Sindsdien is het een van de meest voorgeschreven medicijnen ter wereld geworden, waardoor miljoenen mensen verlichting vinden bij angst, slapeloosheid, spierspasmen en andere aandoeningen.

II. Gebruik en Voordelen

Medische aandoeningen behandeld met Valium Diazepam

Valium Diazepam wordt voorgeschreven door zorgprofessionals voor de behandeling van verschillende medische aandoeningen, waaronder:

 1. Angststoornissen: Valium Diazepam helpt bij het beheersen van symptomen van gegeneraliseerde angststoornis (GAS), paniekstoornis en sociale angststoornis.
 2. Slapeloosheid: Het kan worden gebruikt als een kortetermijnbehandeling voor slapeloosheid, om het inslapen te vergemakkelijken en het aantal ontwakingen te verminderen.
 3. Spierspasmen: Valium Diazepam is effectief bij het verlichten van spierspasmen veroorzaakt door aandoeningen zoals cerebrale parese, ruggenmergletsel of multiple sclerose.
 4. Epilepsie: Het wordt vaak voorgeschreven als aanvullende behandeling voor verschillende vormen van epilepsie en andere aanvallen.
 5. Ontwenningsverschijnselen bij alcohol: Valium Diazepam helpt bij het verlichten van symptomen van ontwenningsverschijnselen bij het stoppen met alcohol, zoals trillen, angst en opwinding.

Hoe werkt Valium Diazepam?

Valium Diazepam werkt door het versterken van de effecten van GABA in de hersenen. GABA is een remmende neurotransmitter die de activiteit van zenuwcellen vermindert, wat resulteert in een kalmerend effect op het centrale zenuwstelsel. Door de activiteit van GABA te verhogen, vermindert Valium Diazepam angst, bevordert het ontspanning en onderdrukt het abnormale elektrische activiteit in de hersenen, waardoor aanvallen worden verminderd. Valium Diazepam kopen

III. Diazepam Dosering en Toediening

Aanbevolen Diazepam dosering voor verschillende aandoeningen

De dosering van Valium Diazepam varieert afhankelijk van de aandoening die wordt behandeld. Het is belangrijk om de voorgeschreven Diazepam dosering te volgen en een zorgprofessional te raadplegen voor persoonlijke aanbevelingen. Enkele veelvoorkomende richtlijnen voor dosering zijn:

 1. Gegeneraliseerde angststoornis: De typische Diazepam start dosering is 2-5 mg via de mond, twee tot vier keer per dag. De dosering kan worden aangepast op basis van individuele reactie.
 2. Slapeloosheid: Voor kortetermijnverlichting van slapeloosheid wordt vaak Diazepam 5-15 mg via de mond voor het slapengaan aanbevolen.
 3. Spierspasmen: De aanvangsdosering varieert van 2-10 mg via de mond, drie tot vier keer per dag, afhankelijk van de ernst van de spasmen.
 4. Epilepsie: De gebruikelijke dosering voor volwassenen is 2-10 mg via de mond, twee tot vier keer per dag, als aanvullende behandeling.
 5. Ontwenningsverschijnselen bij alcohol: Valium Diazepam wordt meestal toegediend in een ziekenhuisomgeving, met aanvangsdoses variërend van 10-20 mg, indien nodig herhaald.

Hoe Valium Diazepam in te nemen

Valium Diazepam is verkrijgbaar in verschillende toedieningsvormen, waaronder tabletten, capsules met verlengde afgifte, orale oplossingen en injecteerbare vormen. De toedieningsweg en frequentie van toediening zijn afhankelijk van de specifieke aandoening die wordt behandeld. Het is belangrijk om de instructies zorgvuldig te lezen en op te volgen die door de zorgprofessional of apotheker worden verstrekt.

IV. Bijwerkingen en Voorzorgsmaatregelen

Veelvoorkomende bijwerkingen

Valium Diazepam kan enkele veelvoorkomende bijwerkingen veroorzaken, die meestal verminderen naarmate het lichaam zich aanpast aan het medicijn. Deze Diazepam bijwerkingen kunnen zijn:

 1. Slaperigheid en vermoeidheid
 2. Duizeligheid of licht in het hoofd
 3. Spierzwakte
 4. Verminderde coördinatie
 5. Droge mond
 6. Wazig zicht

Als deze Diazepam bijwerkingen aanhouden of verergeren, is het raadzaam een zorgprofessional te raadplegen voor verder advies.

Ernstige bijwerkingen en voorzorgsmaatregelen

Hoewel Valium Diazepam over het algemeen veilig is bij gebruik volgens voorschrift, zijn er potentiële ernstige bijwerkingen en voorzorgsmaatregelen om rekening mee te houden. Deze kunnen omvatten:

 1. Ademhalingsdepressie: Valium Diazepam kan een verlaging van de ademhalingssnelheid veroorzaken, vooral bij gelijktijdig gebruik met andere depressiva van het centrale zenuwstelsel of bij hoge doses.
 2. Geheugenproblemen: Langdurig gebruik van Valium Diazepam kan leiden tot anterograde amnesie, waardoor het vermogen om nieuwe herinneringen te vormen wordt aangetast.
 3. Paradoxale reacties: In zeldzame gevallen kan Valium Diazepam paradoxale reacties veroorzaken, resulterend in verhoogde angst, prikkelbaarheid en agressie.
 4. Medicijnafhankelijkheid en ontwenning: Langdurig gebruik of hoge doses Valium Diazepam kunnen leiden tot fysieke en psychologische afhankelijkheid. Plotseling stoppen kan leiden tot ontwenningsverschijnselen, zoals aanvallen, trillingen en terugkerende angst.

Het is belangrijk om de zorgprofessional te informeren over eventuele bestaande medische aandoeningen, allergieën of medicijnen die worden ingenomen om mogelijke interacties te voorkomen en het risico op bijwerkingen te minimaliseren.

V. Ontwenningsverschijnselen en Verslaving

Geleidelijk stoppen met Valium Diazepam

Bij het stoppen met Valium Diazepam na langdurig gebruik is het essentieel om geleidelijk af te bouwen onder medisch toezicht. Plotseling stoppen met het medicijn kan ontwenningsverschijnselen en terugkerende angst veroorzaken. Een zorgprofessional zal een persoonlijk afbouwschema opstellen om de dosis langzaam te verminderen, zodat het lichaam zich kan aanpassen en ontwenningsverschijnselen worden geminimaliseerd.

Risico’s op verslaving en afhankelijkheid

Valium Diazepam, net als andere benzodiazepinen, brengt een risico op verslaving en afhankelijkheid met zich mee, met name bij langdurig gebruik of hoge doses. Reguliere monitoring door een zorgprofessional is noodzakelijk om de voortdurende behoefte aan het medicijn te beoordelen en mogelijke tekenen van afhankelijkheid te evalueren. Valium Diazepam kopen

VI. Veiligheid en Interacties

Geneesmiddelinteracties met Valium Diazepam

Valium Diazepam kan interageren met andere medicijnen, waaronder receptgeneesmiddelen, vrij verkrijgbare medicijnen en kruidensupplementen. Enkele opmerkelijke interacties zijn onder andere:

 1. Depressiva van het centrale zenuwstelsel: Het combineren van Valium Diazepam met andere kalmeringsmiddelen, tranquillizers of alcohol kan de kalmerende effecten versterken en het risico op ademhalingsdepressie vergroten.
 2. Antidepressiva: Bepaalde antidepressiva kunnen interageren met Valium Diazepam, waardoor de afbraak ervan wordt veranderd en mogelijk de kalmerende effecten worden versterkt.
 3. Maagzuurremmers: Sommige maagzuurremmers kunnen de opname van Valium Diazepam verminderen, waardoor de effectiviteit wordt verminderd.

Het is belangrijk om de zorgprofessional te informeren over alle medicijnen en supplementen die worden ingenomen om het risico op interacties te minimaliseren.

Voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik

Om het veilige en effectieve gebruik van Valium Diazepam te waarborgen, moeten de volgende voorzorgsmaatregelen in overweging worden genomen:

 1. Vermijd het drinken van alcohol: Alcohol kan de kalmerende effecten van Valium Diazepam versterken, waardoor slaperigheid en een verminderd beoordelingsvermogen ontstaan.
 2. Wees voorzichtig bij het besturen van voertuigen of het bedienen van machines: Valium Diazepam kan slaperigheid, duizeligheid of wazig zicht veroorzaken, wat van invloed kan zijn op cognitieve en motorische vaardigheden die nodig zijn voor taken zoals autorijden of het bedienen van machines.
 3. Zwangerschap en borstvoeding: Valium Diazepam moet voorzichtig worden gebruikt tijdens de zwangerschap en borstvoeding, omdat het risico’s kan opleveren voor de foetus of pasgeborene. Raadpleeg een zorgprofessional voor advies.
 4. Oudere en zwakke patiënten: Oudere mensen en degenen met een verminderde lever- of nierfunctie hebben mogelijk lagere doses Valium Diazepam nodig vanwege een langzamere uitscheidingssnelheid.

VII. Conclusie

Tot slot is Valium Diazepam een veel voorgeschreven medicijn met uiteenlopende medische toepassingen. De anxiolytische, kalmerende en anticonvulsieve eigenschappen hebben verlichting gebracht aan talloze mensen die lijden aan angststoornissen, slapeloosheid, spierspasmen en epilepsie. Het is belangrijk om de voorgeschreven dosering te volgen, op de hoogte te zijn van mogelijke bijwerkingen en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen bij het gebruik van Valium Diazepam. Regelmatige communicatie met een zorgprofessional is cruciaal voor monitoring en het waarborgen van veilig en effectief gebruik van dit medicijn.


Veelgestelde vragen over Valium Diazepam

V1: Kan Valium Diazepam worden gebruikt als slaapmiddel?

A1: Ja, Valium Diazepam kan worden voorgeschreven als een kortetermijnbehandeling voor slapeloosheid. Het helpt bij het inslapen en vermindert het aantal ontwakingen.

V2: Is Valium Diazepam verslavend?

A2: Valium Diazepam brengt een risico op verslaving en afhankelijkheid met zich mee, met name bij langdurig gebruik of hoge doses. Regelmatige monitoring door een zorgprofessional is noodzakelijk om de behoefte aan voortgezet gebruik te beoordelen.

V3: Kan Valium Diazepam tijdens de zwangerschap worden gebruikt?

A3: Valium Diazepam moet voorzichtig worden gebruikt tijdens de zwangerschap, omdat het risico’s kan opleveren voor de ontwikkeling van de foetus. Raadpleeg een zorgprofessional voor persoonlijk advies.

V4: Kan Valium Diazepam worden gebruikt bij kinderen?

A4: Valium Diazepam kan worden voorgeschreven voor specifieke aandoeningen bij kinderen, zoals bepaalde vormen van epilepsie. De dosering en toediening moeten worden bepaald door een zorgprofessional met ervaring in kindergeneeskunde.

V5: Hoelang duurt het voordat Valium Diazepam begint te werken?

A5: Valium Diazepam begint meestal te werken binnen 30-60 minuten na orale toediening, waarbij de maximale effecten optreden binnen 1-2 uur.

Extra informatie

DOSERING

2mg, 5mg, 10mg, 20mg