Beste Online Apotheek

Entresto kopen

68.37179.25

Entresto is een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van hartfalen met een verminderde ejectiefractie. Het is een combinatie van sacubitril en valsartan, die samenwerken om de symptomen te verminderen en de progressie van de ziekte te vertragen.

Sacubitril is een neprilysineremmer, die de afbraak van natriuretische peptiden vermindert. Dit resulteert in vasodilatatie en vermindert de belasting van het hart. Valsartan behoort tot de klasse van angiotensine II-receptorantagonisten en helpt de bloedvaten te verwijden en de bloeddruk te verlagen.

Beschrijving

Entresto (Sacubitril Valsartan) Kopen Zonder Recept

Kopen Entresto medicijnen van goede kwaliteit zonder recept op onze site (medicijnenonlinetekoop). Onze producten zijn 100% goedgekeurde farmaceutische medicijnen. Kopen Entresto Sacubitril Valsartan 24/26 mg, 46/54 mg een 91/103 mg vanuit het comfort van uw huis zonder een dokter of apotheek te bezoeken.

Inleiding

Entresto, ook bekend als Sacubitril/Valsartan, is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van hartfalen. In dit artikel zullen we de eigenschappen, het gebruik, de dosering en mogelijke bijwerkingen van Entresto bespreken, zodat medische professionals weloverwogen behandelbeslissingen kunnen nemen.

Wat is Entresto?

Entresto is een combinatiegeneesmiddel dat twee actieve bestanddelen bevat: sacubitril en valsartan. Sacubitril is een remmer van het enzym neprilysine, terwijl valsartan een angiotensine receptor blokker (ARB) is. Samen werken deze componenten om de bloeddruk te verlagen en de symptomen van hartfalen te verminderen.

Gebruik van Entresto

Entresto wordt gebruikt bij de behandeling van symptomatisch chronisch hartfalen met een verminderde ejectiefractie bij volwassenen. Het kan worden voorgeschreven aan patiënten die al een angiotensine converterend enzym (ACE) remmer of een angiotensine receptor blokker (ARB) gebruiken, maar desondanks symptomen blijven ervaren. Entresto kan helpen bij het verbeteren van de inspanningstolerantie en het verminderen van ziekenhuisopnames als gevolg van hartfalen.

Dosering

De dosering van Entresto wordt individueel bepaald op basis van de behoeften en tolerantie van de patiënt. Het is belangrijk om de voorgeschreven dosis en de instructies van de arts nauwkeurig op te volgen. Enkele algemene richtlijnen voor de dosering zijn:

 • De aanbevolen startdosering is 24/26 mg sacubitril/valsartan tweemaal daags.
 • Na ten minste twee tot vier weken kan de dosis worden verhoogd tot een maximale dosering van 97/103 mg sacubitril/valsartan tweemaal daags.
 • Bij patiënten met een lage bloeddruk of andere specifieke kenmerken kan een lagere startdosering worden overwogen.

Het is belangrijk om de nierfunctie van de patiënt te evalueren voordat met de behandeling wordt begonnen en regelmatig te controleren tijdens het gebruik van Entresto. Sacubitril Valsartan.

Bijwerkingen

Net als bij elk geneesmiddel kan Entresto bijwerkingen veroorzaken. Enkele mogelijke bijwerkingen die gemeld zijn, zijn onder andere:

 • Lage bloeddruk (hypotensie)
 • Duizeligheid
 • Verhoogde kaliumspiegel (hyperkaliëmie)
 • Nierproblemen
 • Hoesten
 • Diarree
 • Vermoeidheid

Het is belangrijk dat patiënten eventuele bijwerkingen melden aan hun arts. In sommige gevallen kan een dosisaanpassing nodig zijn of kan een alternatieve behandeling worden overwogen.

Voorzorgsmaatregelen en Waarschuwingen

Bij het voorschrijven van Entresto moeten enkele voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen in overweging worden genomen:

 • Zwangerschap:

Entresto wordt niet aanbevolen tijdens de zwangerschap. Vrouwen die zwanger zijn of zwanger kunnen worden, moeten hun arts op de hoogte brengen.

 • Nierfunctie:

De nierfunctie moet vóór en tijdens de behandeling met Entresto worden gecontroleerd. Dosisaanpassingen kunnen nodig zijn bij patiënten met een verminderde nierfunctie.

 • Hypotensie en elektrolytstoornissen:

Voorzichtigheid is geboden bij patiënten die gevoelig zijn voor lage bloeddruk (hypotensie) of elektrolytstoornissen, zoals patiënten met een natrium- of vochtbeperking.

 • Interacties met andere geneesmiddelen:

Entresto kan interageren met bepaalde geneesmiddelen, waaronder kaliumsupplementen en diuretica. Het is belangrijk om alle medicijnen die de patiënt gebruikt te vermelden aan de behandelend arts.

Het is van vitaal belang om de specifieke veiligheidsinformatie en waarschuwingen te raadplegen in de bijsluiter en eventuele vragen of zorgen te bespreken met de arts. Sacubitril Valsartan.

Conclusie

Entresto (Sacubitril/Valsartan) is een combinatiegeneesmiddel dat effectief kan zijn bij de behandeling van hartfalen met een verminderde ejectiefractie. Het kan helpen de symptomen te verminderen en de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren. De dosering van Entresto moet individueel worden afgestemd op de behoeften en tolerantie van de patiënt. Bijwerkingen kunnen voorkomen en moeten worden gemeld aan de arts. Voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen moeten in acht worden genomen bij het voorschrijven van Entresto, en interacties met andere geneesmiddelen moeten worden overwogen.


Veelgestelde vragen (FAQ’s)

 • Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van Entresto?

Enkele mogelijke bijwerkingen van Entresto zijn lage bloeddruk, duizeligheid, verhoogde kaliumspiegel, nierproblemen, hoesten, diarree en vermoeidheid. Het is belangrijk om eventuele bijwerkingen te melden aan de arts.

 • Wat zijn de ervaringen met Entresto?

Ervaringen met Entresto kunnen verschillen per patiënt. Sommige patiënten hebben positieve ervaringen met het gebruik van Entresto, terwijl anderen mogelijk bijwerkingen ervaren of andere behandelopties nodig hebben. Het is raadzaam om eventuele vragen of zorgen te bespreken met de arts.

 • Mag Entresto worden ingenomen met alcohol?

Hoewel er geen specifieke interacties tussen Entresto en alcohol zijn gemeld, is het raadzaam om alcoholgebruik te beperken of te vermijden. Alcohol kan de bloeddruk beïnvloeden en bijwerkingen versterken.

 • Wordt Entresto vergoed door zorgverzekeraars?

De vergoeding van Entresto kan variëren afhankelijk van de zorgverzekeraar en het individuele verzekeringsplan. Het is raadzaam om de dekking en voorwaarden te controleren bij de zorgverzekeraar.